Duurzaamheid

Voor nieuwe plan aan het Zeilschip op de Meerpaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Naast de gebruikelijke eisen aan isolatie van begane grond vloer, gevels en dak krijgen ook andere duurzaamheidsaspecten aandacht.

Er is de laatste jaren al veel te doen over het toepassen van gas en de laatste maanden heeft dit tot de keuze de gasvelden in Groningen binnen een redelijke termijn te sluiten. Hierop anticiperen betekent, dat er in dit plan geen gasaansluiting komt voor kopers/gebruikers. Hiervoor in de plaats bieden wij hier een oplossing met elektrisch gevoede warmtepompinstallatie aan voor warmte en beperkte koeling via vloerverwarmingsbuizen. Het voeden van deze installatie is vervolgens ook mogelijk met behulp van zonnepanelen, waardoor de bedrijfsunit op jaarbasis energie-neutraal kan worden gebruikt. De overheid maakt keuzes voor deze systemen aantrekkelijk door het verlenen van eenmalige subsidie op de investering, dan wel een investeringsaftrek voor de vennootschapsbelasting.

In de Utrechtse regio is er ook meer en meer spraken van congestie op het elektriciteitsnet, waardoor het verkrijgen van een aansluiting en het terugleveren van energie in toenemende mate beperkt dan wel geremd wordt. Dit vraagstuk is mede aanleiding voor dit plan een pilot te starten voor het toepassen van opslag(individueel of collectief) van elektrische energie. Hierdoor krijgt u als koper/gebruiker naast het opslaan van de opgewekte energie via de zonnepanelen ook de mogelijkheid energie in te kopen gedurende de overschotperiode op het elektriciteitsnet. geprobeerd zal worden ook overheidssteun te vinden voor deze pilot, zodat de investeringskosten voor koper/gebruiker beperkt kunnen blijven.

Verdere maatregelen in het plan zijn het toepassen van waterdoorlatende bestrating op parkeerplaatsen langs de erfgrenzen van het perceel en het toepassen van waterbuffers op eigen terrein, waardoor het regenwater niet direct wordt afgevoerd naar sloten en plassen maar wegzakt in de bodem van het perceel. Deze maatregel voorkomt de toestroom van water naar waterbuffers , zoals een sloot en een plas, waardoor deze niet overbelast raken en overlast gaan geven. Er worden ook enkele insectenhotels op de locatie geplaatst.